Den nye stasjonen bruker egg til å lage drivstoff: – Dette er bare starten

foto