Konkurs etter skattekrav: - Han har forsøkt å forklare det, men har ikke nådd frem