Mange på venteliste - har fått søkere på ny fastlegehjemmel

foto