Flere trenger barnehageplass, selv om Norsk Kylling flyttet