Vil bygge over 100 boliger på kornåkeren

Slik kan det nye boligprosjektet i Melhus sentrum bli. Tomta er ved Løvsetvegen og Søreggen. Foto: Rett Hjem Bolig AS