Avsluttet E6-kontrakt, nå er utbyggingen delt i to

Først neste år blir det utlysing av anbudet for E6 Vindalsliene-Berkåk. Bildet er tatt ved Garli i Midtre Gauldal, og dette er like i nærheten av grensa til Rennebu. Foto: Simen Meisdal