Må streve mer for å finne nye arbeidstakere

Nestleder Heidi Skarsem og leder Trond Alstad fra NAV Melhus samt daglig leder Hans Petter Øien Kvam fra NiT Melhus er opptatt av at kommende arbeidstakere må sikre seg at de er kvalifiserte for arbeidsmarkedet. Foto: Gunn Heidi Nakrem