Artikkelen «Dette handler ikke om parkering», ble publisert på Midtnorsk debatt 13.oktober. Daglig leder i Trondheim Parkering, Stian Thorgaard, kritiserer der en artikkel i MN24 og Adresseavisen nylig, der konkursen i Industri & Marine-Diesel AS i Fjordgata ble omtalt. Seks ansatte mistet jobben.

Thorgaard er ikke opptatt av at folk mister jobben. I stedet fokuserer han redaksjonen er klikkdrevet og at det er helt feil at færre parkeringsplasser er årsaken til konkursen. Thorgaard mener det skyldes helt andre ting, og han fremstiller det som om det ikke nevnes i den opprinnelige artikkelen.

Det er det greit å mene, men det er også derfor jeg lurer på om han har lest saken.

For han skriver: «Et lite kjapt søk var alt journalisten behøvde å gjøre for å finne ut at dette ikke handler om parkering. Båtmarkedet har krasjlanda».

Ja, Thorgaard, og det var da også et hovedpoeng i artikkelen. Jeg siterer:

«Den økonomiske utviklingen i samfunnet har ført til redusert omsetning», sa styreleder Leif Anders Hastadklev. Han pekte videre på økt rente og mindre penger i folks lommebøker.

«Det kjøpes og selges ikke båter. Vi ser også fall i salg av nybiler» sa styrelederen.

Men i tillegg pekte styrelederen i butikken på færre parkeringer i Midtbyen og Fjordgata spesielt. I Fjordgata alene er jo 60 parkeringsplasser omgjort til sykkelvei.

En sykkelvei jeg vil påstå knapt brukes, men det er en egen diskusjon.

Parkeringsplasser i Fjordgata i Trondheim forsvant til fordel for ny sykkelvei. Bildet er fra arbeidet i 2021. Foto: Kristoffer Furberg / Adresseavisen

Med den pågående debatten om utviklingen av Midtbyen, så ble dette med parkeringsplasser selvsagt ekstra journalistisk interessant.

Midtby-besøk

For det kan ikke ha gått parkeringssjefen hus forbi at mange mener parkeringsplasser på gateplan er viktig? Så sent som i april skrev vi om Sengemakeriet i Fjordgata, i forbindelse med fremleggelsen av Midtbyregnskapet for 2022. Det viste en nedgang i antall mennesker i Midtbyen på 11,2 prosent fra 2019 til 2022. Familiedrevne Sengemakeriet kjente seg igjen:

– Det skyldes at her i Fjordgata er sykkelvei blitt prioritert foran parkeringsplasser, det er rett og slett blitt langt vanskeligere å parkere. Dessuten endres kjøremønstret i Midtbyen hele tiden, det gjør at mange gruer seg for å ta turen, sa far Sigurd og sønn Andreas Gullaksen i Sengemakeriet.

Styrelederen i båtbutikken sier enda mer som byens parkeringssjef tydeligvis ikke har fått med seg. Det er nemlig store forskjeller på hva butikkene i Midtbyen selger, og klær er åpenbart lettere å få med seg enn tyngre saker. Styrelederen i Fjordgata svarer godt på spørsmål fra MN24 om dette:

«Andre butikker går rundt. Hvorfor var det særlig vanskelig for dere?» spurte vår journalist.

«Vi selger en del tyngre ting, alt fra krabbeteiner til anker og båtmotorer», svarte Hastadklev.

Båtmotorer og lignende er ikke lett å få med seg på bussen, eller bære bort til et parkeringshus mange hundre meter unna. Akkurat det må vi være enige om. Så kan man mene at slike butikker må ut av Midtbyen, men det tenker jeg er ganske arrogant, og ikke noe en parkeringssjef har noe med.

Både Adresseavisen og MN24 har skrevet mye om hvordan bedrifter i Midtbyen har forsvunnet eller kjenner sin virksomhet truet. Endringer i handlemønstre og netthandel nevnes som årsaker, men også endringer i bussruter eller reduksjon i parkeringsplasser blir tatt frem.

Folk som mister levebrødet sitt må få lov til å si sin mening, og vi skylder dem å lytte.

Klikkhysteri?

Thorgaard skriver at «det gir klikk å skrive om parkeringsplasser som blir borte». Og «da blir det sikkert kjempestemning i redaksjonen». Parkeringssjefen antyder med det at vi kun er opptatt av klikk. Det er en lettvint og overfladisk påstand, for slik er det ikke, selv om vi åpenbart er opptatt av at folk leser vår journalistikk. Men i stedet for å ta inn over seg at det her handler om arbeidsplasser og byutvikling, så klikker han videre i retning Adresseavisen:

«...av og til tenker jeg at den største trusselen mot at butikker og næringsliv etablerer seg i Midtbyen, er Adresseavisen selv. Alltid trekkes konkursene fram, alltid nevnes parkering i en bisetning, og alltid blir det overskriften. Skal man tro Adressa, er sannheten at det ikke finnes noen ledige parkeringsplasser i Midtbyen. Er det da rart folk velger andre løsninger? I skrivende stund er det godt over 300 ledige parkeringsplasser i Midtbyen. Hva om Adresseavisen for en gangs skyld framsnakket Midtbyen? Hva om dere skrev om hvordan man kan trekke flere folk til Midtbyen? Om en kommende generasjon og deres forventninger til en by – en generasjon som har andre verdier og interesser enn drive-through småbåt-butikker i Midtbyen? Det hadde ikke bare vært mer relevant, men også mer interessant», skriver Thorgaard.

Han er med andre ord ikke veldig interessert i skjebnen til bedrifter som Industri & Marine-Diesel, eller «drive-through småbåt-butikker», som han foraktelig kaller de. Thorgaard kan umulig følge mye med i det som skrives. Næringslivet og byutviklingen i Trondheim er kjempeviktig for MN24 og Adresseavisen. Ja, konkurser og nedleggelse av bedrifter er viktig å dekke, men alle artiklene om debatten rundt bygatene, nye byggeprosjekter, butikkåpninger og veldig mye annet, beviser daglig at dette er viktig for oss.

Her kan du finne en oversikt over byutviklingssaker fra Adresseavisen!

Så sent som for få dager siden skrev MN24 og Adresseavisen for eksempel en inspirerende sak om en annen familiebedriften i Midtbyen: Gullsmed Morken. Den har vært i Nordre gate i 100 år. Bedriften elsker Midtbyen, men de sa også at det er mindre folk i gatene nå.

Ren synsing

Jeg synes det er spesielt at lederen i et kommunalt selskap uttaler seg på denne måten. Han ønsker selvsagt å gjøre folk oppmerksom på at det både fins plasser og parkeringshus, men han skyter litt for mye i alle retninger til at det kan forsvares som en ren saksopplysning.

Én ting er at han fremstiller det som om vår artikkel mangler vesentlig informasjon - noe den ikke gjør. Det andre er mangelen på forståelse for næringsdrivende i byen, og hans åpenbart veldig bestemte oppfatning av hvilken type butikker som skal være der. Nei, fremtida for Midtbyen handler ikke om bare parkering, men å påstå at det ikke handler noe om parkering er like feil. Og når butikk etter butikk melder om det samme, så har det en betydning. For det tredje så mener jeg at Thorgaard mangler dekning for påstandene om at Adresseavisen er en trussel mot Midtbyen.

Lik det eller ikke; mange synes bil er en fin måte å komme seg frem på, også for å handle. Blir det enda dyrere og vanskeligere å bruke bil til Midtbyen, så skal man ikke se bort fra at det kan bidra til mindre bruk av butikkene. Det blir rett og slett for tungvint for mange i hverdagen.

Tirsdag denne uka skal Næringsforeningen i Trondheimsregionen ha debattmøte om byens nye politiske styre. I tillegg til temaer som arealdel og godsterminal, er både gategrunnsleie, biltrafikk, antall gateparkeringsplasser og fartsgrenser i Midtbyen noe som kommer opp.

For samtidig som bilene skal bort, så skal folkelivet opp, og det må bety mer enn bare restauranter, kino og konserter på kveldstid. Byen må også være en arbeidsplass for andre på dag, kveld og helg, og da kan byens nye blågrønne og etter eget sigende næringsvennlige flertall, fort bli møtt med vanskelige spørsmål om alt dette er mulig å kombinere.

Da må de ha gode svar.

Uansett hva byens parkeringssjef måtte mene.

MN24 presiserer: Stian Thorgaard er leder for et kommersielt selskap som leverer parkeringstjenester ikke bare i Trondheim, men også andre steder i landet. Trondheim kommune har også en kommunal enhet som driver med parkering. Denne oppdateringen ble lagt inn 19.oktober kl 11.45.