Satsingen Eiendomsnytt på MN24 utvikles, kontrolleres og godkjennes med redaksjonelle krefter, men selve informasjonsinnhentingen og skrivingen tar en ny digital kollega seg av. Ved hjelp av robotteknologi kan vi nå produsere artikler om alle salg av boliger og fritidseiendommer i Trøndelag og Brønnøy, som er vårt primære dekningsområde. Robotartiklene produseres i samarbeid med selskapet United Robots, som MN24 også samarbeider med om regnskapssaker.

Vi beveger oss ikke inn i et helt nytt og ukjent landskap her, selv om omfanget blir enormt. Regnskapsnytt, den allerede etablerte satsingen vår med artikler om regnskapene for bedrifter i landsdelen, har vi holdt på med siden forsommeren. Så vi ser nå at teknologien gjør oss i stand til å gå videre med nye fokusområder, og da er eiendom svært viktig. Kjøp og salg av boliger og hytte er det nordmenn bruker mest penger på, så dette er et viktig område for oss å dekke.

MN24 og de samarbeidende mediehus sine journalister kommer selvsagt fortsatt til å lage de viktigste sakene innen eiendom, men ved hjelp av «eiendomsroboten» kan vi nå utvide satsingen som en del av det vi jobber med. Hvor mye, spør du? Anslagsvis vil vår robot produsere tusenvis av eiendomssaker i året, til glede for våre abonnenter. Det kommer i tillegg til rundt mange tusen artikler om bedriftsregnskap. Det synes vi er en god merverdi for abonnentene i alle Polaris Media-avisene som står bak MN24. Uten robotene våre hadde vi aldri maktet dette.

Sånn sett snakker vi om en aldri så liten revolusjon, både i form av hvordan artikler lages og omfanget av det.

Redaksjonell kontroll

Artiklene fra roboten gås gjennom redaksjonelt før de eventuelt legges på MN24-fronten, og eventuelt deles på forsidene hos de 11 mediehusene som står bak MN24: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Hitra-Frøya, Frøya.no, Innherred, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet.

Flere av disse mediehusene har for øvrig egne robotsatsinger, men MN24 blir det eneste nettstedet i Midt-Norge der du kan få tilgang til absolutt alle sakene om eiendomssalg og fra før; regnskap i midtnorske virksomheter.

Så: Hvorfor gjør vi dette, og er det noe problematisk med å la en robot skrive slik artikler?

For å ta det siste først, så er det jo selvsagt flere utfordringer knyttet til en robotskrevet artikkel. Fakta i sakene hentes fra offentlige registre, og er på den måten kvalitetssikret slik de skal rent juridisk. Et slikt fokus på harde og offentlig godkjente fakta, gjør det også mindre problematisk etisk med disse sakene. Innimellom ser vi dessuten at roboten skriver mer utfyllende og gjør sammenligninger vi mennesker ikke alltid ser eller rekker over, så til sammen mener vi at dette gir et godt grunnlag for denne type innhold. Robotene setter også sammen data på måter vi mennesker kanskje ikke tenkte på, selv om jeg selvsagt mener de mest gjennomarbeidede og grundige sakene fra våre journalister er det aller beste å lese. Robotene våre kan da bli med på å skape mer tid og rom for journalistene, så de kan vie sin tid til de større sakene.

Alt det roboten kan, betyr likevel ikke at roboten tenker, eller tar etiske avgjørelser selv.

Roboten vår er nemlig ikke en kunstig intelligens slik som ChatGPT, så den er avhengig av programmering og oppfølging fra redaksjonell side for å skrive det den skal - innen våre redaksjonelle rammer. Både kildevalg og språk utvikles av programmerere og journalister i et spennende teknologisk tospann.

Det er også en trygghet i det, siden den «kunstige medarbeideren» på den måten er underlagt samme kontroll som journalistene. Samtidig skal man ikke se bort fra at roboter og løsninger for kunstig intelligens utfordrer tradisjonell menneskelig aktivitet mer og mer fremover. Kvaliteten i det roboter og kunstig intelligens gjør, bli jo stadig bedre og mer avansert, så bruk av kunstig intelligens kan absolutt være med og påvirke journalistikken i fremtida.

Kollega Lorns Bjerkan, sjefredaktør i Steinkjer24, skrev i en kommentar nylig at han ikke ser bort fra at «roboter med kunstig intelligens begynner å se makta i kortene eller kommer med saftige avsløringer».

Inntil videre er det altså likevel ganske enkle roboter vi snakker om for vår del.

For det ER roboter!

Derfor går vi gjennom sakene før vi begynner å dele dem på våre fronter. Rent språklig og tekstmessig ser vi at roboter har tatt store steg de siste årene, så det vil nok oftere være diskusjoner rundt illustrasjoner og eventuelle titler som skaper utfordringene i redaksjonen i det daglige. Dette er ikke ulikt det som skjer i prosessen med vanlig journalistikk, selv om roboten åpenbart ikke krever samme oppfølging som menneskelige medarbeidere. Vi har også en merking på de robotskrevne artiklene, slik at det fremgår tydelig hva dette er.

Kan tilby mer

Hvorfor vi gjør dette, er kanskje selvforklarende, men det handler i all hovedsak om å kunne tilby mer relevant redaksjonelt innhold til våre lesere og abonnenter. Journalistene våre rekker ikke over alt, og med roboten som støtte, er håpet at vi kan tilby leserne så utrolig mye mer. De største og viktigste virksomhetene vil våre flinke journalister fortsatt dekke, så roboten skal ikke bli noen digital hvilepute som vi kan legge oss ned på. Tvert i mot; håpet er at vi nå kan fremstå som - og faktisk være - enda mer relevant og oppdatert for deg, kjære leser.

Abonnementstjeneste

Eiendomsnytt og allerede lanserte Regnskapsnytt» er abonnementstjenester. Tilgang til disse og MN24 ellers, får du gjennom å logge deg på med abonnementet fra ett av de nevnte mediehusene. Det er inkludert i abonnementet. Vi setter selvsagt pris på om alle 8000 bedrifter finner sakene om sin virksomhet i Regnskapsnytt, og kanskje bidrar til å spre budskapet ytterligere gjennom deling og sosiale medier.

Flere av mediehusene bak MN24 har hatt ulike robotsatsinger tidligere, blant annet med stoff om fotball og den daglige strømprisen, så det er ikke helt nye territorier vi inntar her. Men omfanget og kompleksiteten som leveres fra regnskaps- og eiendomsrobotene, er nytt på flere nivå, så det blir spennende også for oss å se hvordan det fungerer.

Har du innspill eller tilbakemeldinger på dette, kan du gjerne ta kontakt på redaksjon@mn24.no