Det norske batteriselskapet Freyr, som ble børsnotert i New York i januar 2021, skal etter planen bygge batterifabrikker for 40 milliarder kroner i Mo i Rana. Støtten går gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Regjeringen vil gi fire milliarder i garantier og lån til byggingen av Freyr Batterys to-delte gigantfabrikk. Støtten går gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Freyr skriver i en pressemelding at det er inngått en intensjonsavtale om lån og garantier på inntil 400 millioner euro til de to fabrikkene, som får navnet Giga Arctic.

Har kommet lengst

– Freyr Battery er den aktøren som har kommet lengst i Norge. De er allerede klar for pilotering. Det viktigste nå er å få i gang storskala produksjon, og det kan vi bistå med gjennom garantier og lån, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24. Han la onsdag frem regjeringens batteristrategi, samtidig som Freyrs kjempeinvestering ble kjent.

– Norge skal bli en stor batterinasjon. Vi skal utvikle en lønnsom og bærekraftig industri, tiltrekke oss de store investeringene og gigafabrikkene, sa Vestre til E24.

– Det er industrihistorie som skrives her, sa han til E24 om arbeidet i Mo i Rana.

Vestre forventer at denne gigafabrikk-satsingen i første omgang vil skape rundt 600 arbeidsplasser i regionen.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, kaller dette en «merkedag» for den norske batterisatsingen.

– Freyrs beslutninger og ambisjoner viser at bedriftene allerede er i gang med store satsinger som vil ha stor betydning for norsk verdiskaping, sysselsetting og eksport. Det er positivt at regjeringen vil stille opp med lån, garantier og risikoavlastning der det er aktuelt.

– En god «politisk batterydrink»

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener regjeringens batteristrategi bygger opp under fagbevegelsens viktigste mantra om å «skape jobber og kutte utslipp».

– Batteriproduksjon i Norge kan bidra til å fremskynde overgangen fra bruk av fossile energikilder til grønn kraft. Batteriindustri er med andre ord en del av løsningen på våre klimautfordringer, sier LO-lederen.

LO-lederen er godt fornøyd med regjeringens løfter om en langt mer aktiv næringspolitikk.

– Her serverer regjeringen rett og slett en skikkelig god «politisk batterydrink», og det er bare å fylle på, sier Følsvik.

Ringvirkninger

Trøndelag nådde ikke opp i en annen konkurranse om batterifabrikk, men arbeidet i Mo i Rana vil etter all sannsynlighet skape ringvirkninger i hele Midt-Norge av det som nå skjer. Både i form av ansettelser og byggekontrakter. MN24 har tidligere skrevet om entreprenøren Hent, som har vunnet en samhandlingskontrakt med Freyr Battery Norway. Kontrakten er den første i dette prosjektet, og er for utvikling av den første gigafabrikken i Mo i Rana Industripark på om lag 100 000 kvadratmeter (kvm). Den skal etter en utvikling av produksjonslinjer ha en total årlig produksjonskapasitet på 11,9 GWh.