– Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til fire prosent, melder Norges Bank torsdag formiddag.

Siden det som heter pengepolitisk rapport 2/23 har den økonomiske utviklingen samlet sett vært om lag som ventet, melder Norges Bank. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta, mener Norges Bank.

Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Norges Bank-komiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

Tror på nytt rentehopp i september

- Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Bank sine nettsider.

«Dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen avtar raskere, kan renten bli lavere enn vi så for oss i juni», melder Norges Bank videre.

Rentesatser gjeldende fra 18. august 2023:

  • Styringsrente: 4,00 %

  • Døgnlånsrente: 5,00 %

  • Reserverente: 3,00 %