Det skjer samme dag som Aker kjøpte området fra den svenske treforedlingsbedriften SCA. Aker er et børsnotert selskap med mange aksjonærer, der Røkke er hovedeier.

– TRG kjøper Henvålen Fjellgärd AB av Aker for i overkant av 200 millioner kroner. Dette er en konsekvens av reaksjoner etter at det ble kjent at Aker hadde kjøpt det. Aker mente det var riktig å gjennomføre kjøpet med Aker som eier, men gitt reaksjoner og kritikk vil Kjell Inge Røkke gjennom TRG kjøpe Henvålen Fjellgärd AB til den prisen Aker har betalt, inkludert kostnader som har påløpt før og etter transaksjonen, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til E24 torsdag kveld.

Blant investorene som har reagert på oppkjøpet, er Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand.

– Det er ikke lett å se at det er lønnsomt for aksjonærene. Vi vil snakke med selskapet, når vi får anledning til det, sier han til E24.

Henvålen er på nærmere 100.000 mål og består av møte- og konferansesenter. Kigen sier det ikke er avklart i hvor stor grad eiendommen vil brukes til jakt.