Torsdagens snittpris per kWh er 15,2 øre lavere enn onsdag og 7,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 41,3 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 22,1 øre lavere enn onsdag og 15,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 72,7 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 19,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.