I alt ble det fisket og avlivet 75 900 laks, sjøørret og sjørøye i de norske elvene i 2023. I tillegg ble 31 100 sluppet levende ut i elva igjen. Det er tall fra statistikken elvefiske 2023, hos Statistisk Sentrabyrå (SSB) som viser dette.

Resultatet er en nedgang på 28 prosent fra året før. 27 prosent av laksen ble sluppet levende ut i elva igjen.

Størst nedgang i Trøndelag

I Trøndelag ble det landet 15 800 atlantisk laks i 2023. Det er 10 800 færre enn året før. 41 prosent av laksen ble satt ut igjen i 2023.

I  Møre og Romsdal blei laksefangsten nær halvert. Der ble det landet 5700 laks, en nedgang på 5100 laks fra 2022. 16 prosent av laksen ble satt ut igjen.

Mest laks i Gaulavassdraget

Det ble landet totalt 3800 atlantisk laks i Gaulavassdraget i Trøndelag i 2023. Det er en nedgang på 40 prosent fra året før, men likevel er Gaula det vassdraget med flest landede laks i 2023. 61 prosent av laksen ble satt ut i elva igjen.

Etter Gaula var det i Orkla og Numedalslågen det ble fisket mest laks. Fangsten i Orkla var 3600 laks, noko som er 44 prosent færre enn i 2022. 68 prosent av laksen ble gjenutsatt. Orkla og Gaula er med dette også de største vassdragene når det gjelder såkalt «fang og slipp».