Det kommer fram i rapporten for fjerde kvartal 2023 fra det norske våpen- og teknologiselskapet.

– Verden står overfor store utfordringer knyttet til sikkerhet, klima og bærekraft. Våre produkter og systemer kan bidra til å løse mange av disse utfordringene og har resultert i en betydelig ordreinngang gjennom hele året. Ved utgangen av 2023 hadde vi en ordrereserve på 88,6 milliarder kroner, i tillegg til flere betydelige rammeavtaler, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Ny fabrikk i sommer

Men det meste av ordrereserven, 74 prosent, kommer fra Kongsberg Defence & Aerospace, som har vokst betydelig de siste årene. Ifølge kvartalsrapporten forventes det fortsatt vekst fremover, særlig drevet av missilleveranser.

For å sikre leveranser og møte den etterspørselen, investere selskapet i økt produksjonskapasitet for missiler. Den nye fabrikken skal tas i bruk i sommer.

Økte driftsinntekter

Styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale et samlet utbytte på 2,46 milliarder kroner tilsvarende 14 kroner per aksje.

Ifølge kvartalsrapporten endte driftsinntektene på 11,9 milliarder kroner sammenlignet med 9,4 milliarder kroner i fjerde kvartal året før, en økning på 26 prosent. Driftsresultatet vokste fra 1,1 milliarder til 1,3 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal i fjor.

Ordreinngangen var i fjerde kvartal 2023 på 31,5 milliarder kroner, mot 19,2 milliarder i samme periode året før.