Et av de største satsingsprosjektene er på Bergensbanen. Der skal det installeres et nytt strømanlegg til 1,9 milliarder kroner.

Satsingen er et av flere prosjekter som skal sørge for en mer effektiv jernbane i Norge, håper konsernsjefen i Bane Nor.

– Arbeidet med å bedre punktligheten er komplisert, tidkrevende og dyrt på en foreldet jernbane. Det finnes ingen enkle løsninger som gir raske resultater. Vi er likevel sikre på at dette skal vi få til, i samarbeid med togselskapene og våre øvrige kolleger i jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen.

Totalt vil det i 2024 bli brukt åtte milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i løpet av året. Mesteparten av pengene går til det mest trafikkerte området, som er Stor-Oslo. Der er det bevilget 2,3 milliarder.

Fra Eidsvoll i sør til Bodø i nord skal det brukes to milliarder kroner, blant annet på Dovrebanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen, Kongsvinger- og Solørbanen. Disse fordeles med 700 millioner kroner til region Nord og 1,3 milliarder til region Midt. På Sørlandet og Vestlandet iverksettes det tiltak for rundt 2,2 milliarder. Det inkluderer utbyggingen på Bergensbanen.

I tillegg går 1,5 milliarder kroner til landsdekkende tiltak.