Økningen i leieprisene de siste to årene har vært historisk høy.

– I 2022 og 2023 har leieprisene i Norge steget med hele 15,2 prosent. Det er nesten like mye som leieprisene steg fra 2013 til 2021, da de vokste med 15,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I Stavanger økte leieprisene med 9,3 prosent gjennom året, mens de vokste med 9,2 prosent i Oslo. I Bergen økte prisene med 3,3 prosent, men leieprisene falt med 2,7 prosent i Trondheim.

Statistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Quality Living, Sem & Johnsen og USBL.

- Det var store forskjeller i leieprisutviklingen i 2023. Stavanger og Sandnes og Oslo skilte seg ut med en spesielt sterk vekst i leieprisene. I oljehovedstaden vokste leieprisene med 9,3 prosent gjennom året, mens de vokste med 9,2 prosent i hovedstaden. Bergen fikk en moderat utvikling med 3,3 prosent, mens Trondheim endte med en negativ utvikling på minus 2,7 prosent, forteller Lauridsen til Eiendom Norges egen nettside. Trondheim så et fall på 5,8 prosent i leieprisene i fjerde kvartal alene, melder nettstedet E24. Trondheim hadde for øvrig sterk vekst i 2022, med en oppgang fra året før på 13,5 prosent.

Avdelingsleder og utleiemegler Glenn André Skjærvik i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Boligleie sier at det er flere grunner til dette.

– Vi tror at noe av forklaringen ligger i usolgte enheter som er midlertidig ført over og inn i leiemarkedet, samt ferdigstillelse av en god del nyboliger på Østsiden av byen, som ble tilført leiemarkedet i høst.

Det er helt naturlig at dette bidrar til å presse leieprisene ned da den største regulatoren for prisbildet alltid vil være sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel.

Avdelingsleder og utleiemegler Glenn André Skjærvik Foto: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

– Markedet har tatt unna det meste av disse nå, og vi tror dermed at man kommer til å se effekt av et mer aktivt leiemarked når man etter hvert går over mot slutten på vinteren og inngang til ny vår og høysesong.

I sum gir det vesentlig større tilbudsside gjennom høsten 2023 enn de senere årene, med en tilbudsside som ligger ca 30 % høyere en tilsvarende periode i 2022.

– På sett og vis er det samme tydelige trend som tidligere år i Trondheim, hvor leieprisene øker på en god del på sommerhalvåret, men stabiliserer seg utover høsten/vinteren. Dette ble ekstra synlig i året vi nå har lagt bak oss, på grunn av spesielle omstendigheter i boligmarkedet og ferdigstillelse av en del nyboligprosjekter. Vi tror prisene igjen vil øke på ganske bra når etterspørselen øker i takt med temperaturene inn mot våren. De aller fleste utleiere har fått større kostnader på sin utleiebolig enn den husleieøkningen man har sett det siste året, og over tid vil dette måtte utjevne seg.

– De leietakerne som er på markedet nå har muligheter til å gjøre seg gunstige avtaler grunnet kunstige lave priser på en del utleieobjekter på kort sikt. Og det er store begrensninger på utleiers mulighet til å justere leien på eksisterende leiekontrakter, slik at de som inngår en gunstig leieavtale nå vil nyte godt av denne i lang tid framover. Fra våren vil det igjen bli vesentlig dyrere å leie bolig i Trondheim. Studentene kommer i år som tidligere år, og det ventes fortsatt god tilkomst av flyktninger. I tillegg et arbeidsmarked med lav ledighet, og dermed ventes også mange nye arbeidstakere til byen i 2024, opplyser Skjærvik.

– Trondheim har et boligmarked som er i bedre balanse enn på det sentrale østlandsområdet. Totaliteten av tilbudet på salg og utleie er i bedre balanse med etterspørsel og behov, og mens det skrikes om boligmangel i Oslo er det bra utvalg for de som trenger leiebolig i Trondheim nå. Det gir noe større utfordringer for de som leier ut, men er et gode for studenter og andre som har et behov for å finne en leiebolig. Det er naturlig at leieprisene har økt de siste årene - etter mange år med uendrede leiepriser samtidig som salgsprisene har økt kraftig. Fremover forventer vi at leie- og kjøpspriser vil utvikle seg mer likt, sier Jan Håvard Vallstad, leder for analyse bolig og næringseiendom i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Bekymret

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal 2023 var 3439. Av disse er 1925 i Oslo, 543 i Bergen, 622 i Trondheim og 349 i Stavanger/Sandnes.

- Antall boliger til leie ved inngangen til 2024 er nesten nøyaktig det samme som ved inngangen til 2020. Dette kan tyde på at det noe bedre balanse i leiemarkedet enn hva vi har sett under pandemien og ut av pandemien, sier Lauridsen.

- Til tross for dette er vi bekymret for forholdene i leiemarkedet fremover. Det er forsvunnet mange sekundærboliger fra markedet og flere større utleiere har varslet de planlegger å selge større porteføljer av utleieboliger på grunn av manglende lønnsomhet i dyrtiden, sier Lauridsen.

Sjekk ut Eiendomsnytt - vår side med tusenvis av eiendomsartikler!