I Trøndelag skyldes den største andelen sykefravær (utskrevet av lege), to diagnoser; muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Det legemeldte sykefraværet var i fjerde kvartal 2023 på 6,1 prosent, en økning fra 5,7 prosent sammenlignet med samme kvartal for ett år siden.  For landet er sykefraværet på 6 prosent, en økning fra 5,7 prosent samme kvartal i fjor.

Sykefraværet øker i alle fylker i landet, unntatt Finnmark. Blant de med størst økning er Trøndelag.

Sjekk sykefraværet på fylkesbasis her - og for kommunene i Trøndelag lenger ned i artikkelen:

4. kvartal20192020202120222023Endring i prosent
I alt5,15,45,75,76,04,9
Agder5,55,86,16,16,44,5
Innlandet5,75,86,16,06,23,3
Møre og Romsdal5,55,66,05,96,13,3
Nordland - Nordlánnda6,06,46,76,46,50,6
Oslo4,24,24,64,85,28,2
Rogaland4,64,95,25,15,22,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku5,76,26,46,46,62,5
Trøndelag - Trööndelage5,35,55,85,76,17,2
Ukjent6,8******************
Vestfold og Telemark5,45,55,95,96,36,8
Vestland5,15,45,95,96,13,5
Viken5,35,45,86,06,35,7

– En tredel av alle sykefravær, målt i tapte dagsverk, skyldes muskel- og skjelettlidelser. Hvert fjerde sykefravær skyldes psykiske lidelser. Disse to diagnosegruppene står for nærmere 60 prosent av alle tapte dagsverk. Nav kan bistå arbeidsplasser som sliter med stort sykefravær med grep og veiledning for å bedre arbeidsmiljø og gjøre arbeidsplassen mer robust. Navs bransjeprogram er skreddersydd for å ta tak i utfordringer på forskjellige arbeidsplasser i forskjellige bransjer. Målet med tiltakene er bedre arbeidsmiljø og gi lavere sykefravær, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Nav Trøndelag

Psykiske lidelser øker mest

260 720 dagsverk gikk tapt til muskel- og skjelettdiagnoser og 199 264 til psykiske lidelser i 4. kvartal.

Totalt gikk 785 057 dagsverk tapt i Trøndelag, som følge av sykefravær.

Den største økningen i legemeldt sykefravær er diagnosen psykiske lidelser, med 17 001 flere tapte dagsverk enn i samme kvartal året før. For kvinner var sykefraværet på 8,1prosent, mens for menn var sykefraværet på 4,5 prosent.  I alt ble det i Trøndelag registrert 39 032 sykefraværstilfeller i 4. kvartal 2023.

Sykefraværet økte i alle næringer, opplyser Nav Trøndelag. Høyest sykefravær var det i næringen helse- og sosialtjenester med 8,8 prosent, etterfulgt av transport og lagring med 7 prosent og forretningsmessig tjenesteyting med 6,9 prosent. Mest økte det i omsetning og drift av fast eiendom, hvor det økte fra 3,8 prosent til 5,1 prosent. Undervisning hadde den minste økningen, fra 5,5 prosent til 5,6 prosent.

Sykefraværet har økt innenfor alle yrkesgrupper, med unntak av militære yrker og uoppgitt. Sykefraværet øker mest for yrkesgruppene ledere, fulgt av kontoryrker. Ser man bort fra yrkesgruppen militære yrker og uoppgitt, har yrkesgruppen ledere, til tross for økningen, det laveste sykefraværet totalt sett.

Det høyeste sykefraværet er innenfor salgs- og serviceyrker med 8,1 prosent. Innen denne yrkesgruppen ligger pleie- og omsorgsarbeidere på topp (9,9 prosent). Sykefraværet er også høyt blant renholder og hjelpearbeidere.

Andelen graderte sykefravær var på 28,1 prosent, en økning sammenlignet med andelen for samme periode i fjor, som var på 27,1 prosent. Ingen andre fylker hadde en høyere andel graderte sykefravær enn Trøndelag.

Ulike namdalskommuner

Røyrvik hadde det laveste sykefraværet med 3,4 prosent, fulgt av Tydal og Namsskogan med 4,3 prosent.   Det høyeste sykefraværet finner vi i Grong med 7,5 prosent. Deretter følger Steinkjer, Namsos og Stjørdal med 7,1 prosent.

Sykefraværet i de trønderske kommunene:

4. kvartal20192020202120222023Endring i prosent
I alt5,35,55,85,76,17,2
Trondheim - Tråante4,94,95,25,35,66,7
Steinkjer6,26,96,86,17,117,2
Namsos - Nåavmesjenjaelmie6,96,46,96,67,17,5
Frøya5,45,16,17,36,6-9,2
Osen5,65,68,26,16,68,2
Oppdal4,95,16,25,95,90,1
Rennebu5,96,04,95,66,617,8
Røros - Rossen4,44,95,24,95,02,9
Holtålen5,64,84,96,05,0-16,0
Midtre Gauldal5,45,96,26,66,5-1,3
Melhus6,16,16,26,16,710,3
Skaun6,26,66,35,96,612,7
Malvik5,25,36,15,76,311,0
Selbu5,75,45,85,16,631,0
Tydal5,45,04,25,94,3-27,2
Meråker6,86,15,55,46,011,3
Stjørdal6,16,16,16,27,114,2
Frosta7,85,56,16,46,61,9
Levanger5,25,76,15,65,95,3
Verdal5,25,96,66,16,912,4
Snåase - Snåsa4,36,65,65,66,210,9
Lierne4,05,66,35,36,421,1
Raarvihke - Røyrvik3,34,96,15,13,4-32,3
Namsskogan5,75,63,95,74,3-24,8
Grong7,47,76,97,67,5-1,0
Høylandet5,86,77,25,05,817,4
Overhalla6,16,56,76,97,01,9
Flatanger5,45,06,75,96,611,7
Leka4,110,15,26,27,014,4
Inderøy4,95,86,46,06,58,0
Indre Fosen5,86,66,86,46,4-1,0
Heim5,05,65,25,46,215,8
Hitra5,35,76,06,46,96,9
Ørland5,86,76,46,66,2-4,7
Åfjord4,65,35,75,75,7-0,6
Orkland5,96,06,26,36,76,6
Nærøysund6,06,27,36,87,02,4
Rindal6,76,35,55,46,520,3