Eiendom Norges regionrapporter for første kvartal 2024 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet unntatt Hammerfest.

Tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS viser at Trøndelag har en svakere utvikling enn mange andre områder, med en nominell prisendring på 2,9 prosent i første kvartal.

– Det er normalt med oppgang i første kvartal og selv med dyrtid og høye renter er det sterk vekst i de fleste delene av landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Skjermbilde fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS sin regionrapport. Namsos skiller seg ut i positiv retning med en utvikling på 5, 5 prosent. Foto: Eiendom Norge

Flere til salgs - færre solgt

I Trøndelag ble det solgt 2050 boliger i første kvartal i år. Dette er en nedgang på 8,5 prosent fra samme kvartal året før.

2138 boliger ble lagt ut for salg. Dette er 5 prosent flere enn de første månedene i fjor.

Gjennomsnittlig omsetningstid var 63 dager. Dette er en oppgang fra 45 dager i 2023.

– Normalt

Boligprisene i Trondheim steg med 0,0 prosent i mars.

Trondheim hadde en oppgang 4,7 prosent så langt i 2024 ved utgangen av mars, noe som er den svakeste av landets storbyer.

Sterkest utvikling så langt i 2024 hadde Ålesund med omegn, med 8,3 prosent.

- Som normalt steg prisene i samtlige fylker i første kvartal. Forventingene om en lavere rente snart og lønnsvekster er trolig hovedårsaken til den mye sterkere utviklingen så langt i år, enn de fleste forventet, avslutter Lauridsen.

De første tre månedene i 2024 steg boligprisene i Norge med 5,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 581 993 kroner ved utgangen av mars.

Medianboligen i Trondheim koster nå 3 683 824 kroner.

Resten av landet

- Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Bamble i Telemark (+6,7 prosent), Vestby i Akershus (+6,5 prosent), Notodden (+6,5 prosent) og Grimstad og Lillesand (+6,5 prosent), sier Lauridsen - Andre sterke områder var Færder (6,3 prosent), Bergen Vest (+5,9 prosent), Bergen sentrum (+5,5 prosent), Namsos (+5,5 prosent), Stavanger sentrum (+5,4 prosent) og Stavanger sør (+ 5,2 prosent). Svakest utvikling hadde Hammerfest med en nedgang på 4 prosent, forteller han.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Stavanger sentrum med en oppgang på 6,8 prosent, Sola og Randaberg med en oppgang på 5,9 prosent, Stord og omegn med en oppgang på 5,8 og Stavanger sør også med en oppgang på 5,8 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en nedgang på 7,8 prosent, sier han.

- Blant fylkene har Oslo sterkest vekst i første kvartal på 4,2 prosent, tett etterfulgt av Rogaland med en vekst på 4,1 prosent. Svakest utvikling i første kvartal hadde Finnmark med en vekst på 0,3 prosent i årets første kvartal.