Fabrikkene må selges til en uavhengig og egnet kjøper før milliard-oppkjøpet kan gjennomføres, melder Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Bewi og Jackon i Fredrikstad produserer EPS-fiskekasser ved en rekke fabrikker langs hele kysten. Kassene selges til oppdrettsnæringen og andre fiskeriaktører. Det er høye transportkostnader, og kundene etterspør derfor EPS-fiskekasser fra fabrikker i sitt lokalmarked.

Frykter redusert konkurranse

Jackon kontrolleres i dag av familiene Akselsen og Solgaard, og budet fra den trønderske emballasjeprodusenten priser med det Jackon til mellom 3,1 milliarder kroner og 3,6 milliarder kroner.

Det er redusert konkurranse i markedet som har uroet Konkurransetilsynet:

- Oppkjøpet gjelder to store og nære konkurrenter i EPS-fiskekassemarkedet i Troms og Finnmark. Vi har vært bekymret for at redusert konkurranse vil føre til økte kostnader for kundene i to lokale markeder, sier nestleder på avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, Marita Mæland Skjæveland.

Konkurransetilsynet skal forby oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, med mindre partene foreslår avhjelpende tiltak som avbøter de konkurransebegrensende virkningene.

I mars 2022 ble partene varslet om at det kunne bli aktuelt med inngrep fra Konkurransetilsynet. Etter tilsynets varsel valgte partene å tilby avhjelpende tiltak, opplyser tilsynet.

Forpliktet til å selge

Tiltakene som partene har foreslått, innebærer i følge Konkurransetilsynet en forpliktelse til å selge Jackons fiskekassefabrikk i Alta og Jackons aksjer i fiskekassefabrikken Kasseriet i Gratangen.

Disse skal selges til en eller flere egnede kjøpere. Konkurransetilsynet kan også godkjenne salg av en eller flere tilsvarende fabrikker dersom de motvirker de konkurransemessige bekymringene på en minst like god måte som salg av de to ovennevnte fabrikkene.

- Bewi og Jackon er nære konkurrenter i markedet for EPS-fiskekasser i Troms og Finnmark. Når partene nå må selge ut fabrikker til en kjøper som har forutsetninger for å være en effektiv konkurrent, er det Konkurransetilsynets vurdering at det vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i dette markedet, sier prosjektleder Rebekka Søvik i Konkurransetilsynet.