– Høy fornybar kraftproduksjon bidro til mange timer med lav kraftpris på kontinentet. Det ga flere timer med norsk import enn uka før, og for første gang siden mars i år var Norge nettoimportør av kraft i uke 44 sett under ett, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Alle de norske prisområdene hadde lik kraftpris store deler av mandagen, noe som delvis skyldes særdeles lav vindkraftproduksjon i de nordlige prisområdene i Norden.

– Dette bidro til at det ikke ble flaskehals på forbindelsene sørover i Norge og Sverige. Kraftprisene i nord ble derfor lik som de sørlige prisområdene. Resten av uka var kraftprisene i sørlige Norge stort sett høyere enn i Midt- og Nord-Norge.

Sør-Norge hadde en ukespris på 70 øre/kWh, mens Midt- og Nord-Norge hadde en ukepris på henholdsvis 34 og 32 øre/kWh.