* 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling. TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen før oppgjøret starter.

* 20. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. Parats forhandlingsutvalg vedtar også sine krav.

* 27. februar: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret.

* 7. mars: NHOs representantskapsmøte. Vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.

* 8. mars: Unio har sin inntektspolitiske konferanse.

* 18. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri og det samme for Parat til Norsk Industri (det er ikke sentrale oppgjør i 2024 for frontfaget).

21. mars: Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet/Norsk Industri og det samme for Parat/Norsk Industri. Enighet eller brudd i forhandlingene.

* 22. mars: Endelig rapport fra TBU

* 2. april: Oppstart mekling frontfaget (dersom det blir brudd i forhandlingene)

* 6. april: Meklingsfrist frontfaget (med fare for streik fra midnatt)

* 9. april: Forhandlingsstart Spekter

* 9. april: Virke forhandlinger

* 12. april: Forhandlingsfrist Virke-oppgjøret

* 15. april: Forhandlingsstart KS-området

* 22. april: Forhandlingsstart stat

* 30. april: Forhandlingsfrist stat

* 30. april: Forhandlingsfrist i KS-området

* 2. mai: Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten

* 23 mai: Frist for eventuell mekling i KS-området og staten