– Det er nabokommunene på begge sider, Trondheim og Stjørdal, som må løse de problemene Malvik ikke vil ha innenfor sine egne kommunegrenser, sier Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

LES OGSÅ: Debattinnlegg om steinbrudd: En seier for naboene, men et tap for miljøet

Nei til steinbrudd

Årsaken til hans frustrasjon er frykt for at kommunestyret i Malvik på mandag kan komme til å vende tommelen ned for et planlagt steinbrudd og massedeponi vest i Malvik, nesten på grensen til Trondheim. I så fall må steinen som trengs til bygging i Malvik hentes fra Trondheim eller Stjørdal. Der er det allerede sterk motstand mot steinbrudd og tilgrensende virksomhet.

LES OGSÅ: Støvete, bråkete og stygt? Ikke i nærheten av meg!

Vollan: I dette skogområdet lengst vest i Malvik, har det i 15 år vært planer om steinbrudd. Den røde hytta som kan skimtes i venstre bildekant ligger i Trondheim kommune. Bildet er tatt fra sør mot nord. Foto: Proinvenia

Ingen steinbrudd i Malvik

I øyeblikket finnes det ingen steinbrudd i Malvik som har driftstillatelse. Det er et mindre steinbrudd i kommunen, men det mangler driftstillatelse og skulle vært lagt ned for sju år siden. Dette bruddet har heller ikke kvaliteten som kreves for bygging av E6.

Steinbrudd leverer den viktigste råvaren for å lage fundamenter til alt som skal bygges: Stein i store mengder. I Vollan finnes en bergart som egner seg godt som grunnlag for utvidelsen av Europavei 6 fra to til fire felt. Uten et steinbrudd i Vollan, må steinen hentes enten fra steinbruddet Fossberga i Lånke i Stjørdal, eller fra Lia i Bratsberg i Trondheim.

LES OGSÅ: Naboer reagerer kraftig på planer om deponi og steinbrudd

639 000 kilometer ekstra

Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging i Malvik kommune har sagt nei til et steinbrudd, selv om det planlagte anlegget har vært en del av Malvik kommunes kommuneplan i flere år. Mandag skal saken avgjøres av kommunestyret.

Hvis også kommunestyret sier nei, og det ikke blir steinbrudd, viser et regnestykke at trafikken med vogntog med stein til og fra byggingen av E6 gjennom Malvik vil øke med formidable 639 000 kjørte kilometer. Utslippene av CO₂ vil øke med nesten 900 000 kilo.

Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen mener at Malvik skyver problemet over på nabokommunene, hvis Malvik sier nei til steinbrudd i Vollan. Foto: Richard Sagen

Bygger veien i Malvik

Tallene er beregnet av stjørdalsbedriften Tverås Maskin & Transport og kvalitetssikret av Acciona. Den spanske entreprenørbedriften har kontrakt med Nye Veier for veiutvidelsen på E6 mellom Ranheim og Værnes. Tverås er underentreprenør for Acciona og frakter steinmasser til veibyggingen. Tverås har brukt 15 år og fem millioner kroner på planene om et steinbrudd og massedeponi i Vollan.

Kritiserer: Grim Rønsberg i Nye Veier mener at klimahensyn taler for steinbrudd i Vollan. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Kritiseres av Nye veier

Også det statlige veiselskapet Nye Veier kritiserer Malvik kommune.

– Et steinbrudd i Vollan ville hatt veldig god beliggenhet i et klimaperspektiv. Å hente stein i Lia eller Fossberga vil føre til veldig mye ekstra kjøring. I tillegg til klimaperspektivet, har økt trafikk med tungtrafikk også en side som heter trafikksikkerhet, sier Grim Rønsberg, prosjektleder for veistrekningen i Nye Veier.

Nye Veier har ansvar for å bygge om den 23 kilometer lange veistrekningen fra tofeltsvei til firefeltsvei.

Ikke steinbrudd: Friluftsinteresser trumfer næringsinteresser i dragkampen om steinbrudd i Vollan lengst vest i Malvik. I grunnen er det stein som er godt egnet for bygging, men kommunestyret sier sannsynligvis nei. Foto: Proinvenia

– Ikke nær meg …

Fra beboere i Trondheim i områdene Stubban, Bjørkmyr, Utleira og Nidarvoll har det vært kraftige protester mot kjøring til og fra steinbrudd, pukkverk og massedeponi langs Bratsbergveien.

Børge Beisvåg og hans kollega Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen peker på at en region i sterk vekst krever store mengder stein. De peker også på at selv om steinbrudd, pukkverk og massedeponi ikke er populære naboer, er de likevel nødvendige funksjoner.

LES OGSÅ: Kommentarartikkel: – Vi må røre naturen, også i vår egen bakgård

Trenger stein: – En region i sterk vekst trenger mye stein, sier Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen. Foto: Morten Antonsen

Båt i verste fall

– Nå handler det om bygging av E6, men i neste omgang kan det handle om bygging av boliger og andre anlegg. I verste fall må det brukes båt som har seilt lang for å frakte masser, og da blir det mye dyrere å bygge, sier Jon Uthus.

LES OGSÅ: Skrinlegger planer om massedeponi i Bratsberg

Ikke hvilken som helst stein

Norge består av enorme mengder stein, men prosjektlederen for E6 gjennom Malvik peker på at det ikke kan brukes hvilken som helst type stein når det skal bygges vei.

– Det handler om mekanisk slitestyrke. Derfor er steinen vi ville fått i Vollan veldig godt egnet, sier Grim Rønsberg.

Jakten på ryolitt

Selv om det ikke finnes godkjente steinbrudd i Malvik, har kommunen mye av bergarten ryolitt. Den er svært hard og er ettertraktet som fundament for veibygging.

Nettopp denne bergarten finnes i Vollan. Det har tidligere vært et steinbrudd i området, men det er nå nedlagt. Det planlagte steinbruddet, som sannsynligvis får nei i kommunestyret, ville forsynt E6-byggingen med ryolitt.

Ligger nær E6

Vollan ligger sør for Væretunnelen og Leistadkrysset på E6 og nord for Jonsvatnet, helt vest i Malvik kommune, nesten ved kommunegrensen til Trondheim. Det er bare to kilometer fra steinbruddet til Leistadkrysset, og dermed kort vei til byggingen av E6. Det er en for lengst nedlagt gårdsbruk på området, ingen fastboende nærmere enn en kilometers avstand, men to hytter. Området som kunne blitt steinbrudd er i dag stort sett kupert skog.

Planforslaget viser at det ikke er naturtyper eller sårbar fauna eller flora i området.

Det har vært lokale protester mot planene om steinbrudd og deponi.

Ordfører: Trond Hoseth sier at det er et helhetshensyn med E6 og friluftsinteresser som ligger bak når kommunestyret i Malvik sannsynligvis sier nei til steinbrudd. Foto: Terje Svaan

– De skal kjøre gjennom Malvik

Ordfører Trond Hoseth (Ap) i Malvik sier at det ligger an til å bli nei til steinbrudd i Vollan, når kommunestyret tar avgjørelse på mandag.

– Er det ikke da slik at Malvik skyver problemer over på naboene?

– For det første er det slik at Malvik har et steinbrudd i drift. Det har riktignok ikke like stor kapasitet som Vollan ville hatt. Om steinen der har riktig kvalitet for å bygge vei, tar jeg ikke stilling til. For det andre er det slik at når det gjelder E6, skal de fleste som bruker veien passere gjennom Malvik. Vi stiller stor plass til disposisjon for dem som bruker veien, sier Hoseth.

Friluftsinteressene vinner

– Kortreist stein er et argument for steinbrudd. Men, området brukes i dag til kortreist friluftsliv. Vi velger å ta mest hensyn til friluftslivet i denne saken. Alt i alt tar vi et helhetlig hensyn, der både E6 og friluftsinteresser er vurdert. Ikke glem at E6-utvidelsen er omstridt i Malvik, sier Hoseth.

– Skal det være bygging og utvikling i samfunnet trengs det steinbrudd. Hva sier du til det?

– Ja, det er riktig. Samarbeidet i Trondheimsregionen har drøftet steinbrudd og har kommet til at det er bedre å ha få steinbrudd for hele regionen, enn å spre dem utover. Steinbrudd vil gi ulemper uansett hvor de kommer. Det er et faktum at det er en verdifull steinressurs i området, og det kan ikke utelukkes at fremtiden politikere vil vurdere saken annerledes enn vi nå gjør, sier Trond Hoseth, ordfører i Malvik.