Saken oppdateres....

EU-kommisjonen mener i følge E24 at de seks norske lakseoppdretterne har brutt EUs konkurranseregler i perioden 2011 til 2019. Kommisjonen skal frykte at selskapene har utvekslet sensitive opplysninger knyttet til salgspris, volumer og produksjonskapasitet.

EU-kommisjonen mener blant annet at de seks selskapene byttet kommersielt sensitiv informasjon knyttet til priser, kapasitetsvolum, salgsvolum og produksjonskapasitet, sammen med det som kalles andre prispåvirkende faktorer, heter det i en pressemelding fra EU-kommisjonen.

Nå skal de involverte partene få si sitt i saken, men dersom det er nok bevis for at noe galt har skjedd, kan EU-kommisjonen beslutte å ilegge selskapene ei bot opp til 10 prosent av selskapets årlige globale omsetning, opplyser EU-kommisjonen. Det vil i så fall bety mange millioner for de enkelte selskapene.

Kan bli langvarig

EU-kommisjonen opplyser at det ikke er noen juridisk deadline for undersøkelsene som nå skal gjennomføres. Det hanler om kompleksitet, samarbeidsvilje hos aktørene og hvilket type forsvar de juridiske selskapene selv bygger opp.

EU-kommisjonen viser også til tidligere saker, der aktører innen grønnsaker og hermetikk er ilagt gigantbøter.

Salmar uttaler i en presse- og børsmelding torsdag formiddag:

«EU-kommisjonens konkurranseavdeling ("Kommisjonen") har i dag sendt et varsel om vedtak ("Statement of Objections") til Salmar ASA ("Salmar") og andre produsenter av norsk oppdrettslaks om brudd på EUs konkurranseregler. Saken startet for Salmars del ved Kommisjonens inspeksjon hos Scottish Sea Farms Ltd. 19. februar 2019, som det tidligere er informert om. Salmar har samarbeidet med Kommisjonen gjennom hele saken. Kommisjonens foreløpige vurdering er at det kan ha funnet sted et brudd på EUs konkurranseregler i perioden 2011-2019, relatert til spotsalg til EU av fersk, hel oppdrettslaks fra Norge. Kommisjonen har ikke konkludert i saken og oversendelsen av et varsel om vedtak foregriper ikke utfallet av etterforskningen. Salmar er sterkt uenig i Kommisjonens foreløpige vurdering og vil redegjøre for Salmars syn i et grundig tilsvar til Kommisjonen».

Lerøy sier i sin børsmelding:

«EUs konkurransemyndigheter (Kommisjonen) innledet 19. februar 2019 undersøkelser knyttet til mistanke om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet. Kommisjonen har i dag kunngjort at den sender forhåndsvarsel til flere norske lakseeksportører. Varselet gir uttrykk for Kommisjonens foreløpige vurdering om at eksportørene i noen tilfeller kan ha utvekslet kommersielt sensitiv informasjon i forbindelse med salg av hel norsk oppdrettslaks i spotmarkedet til EU i perioden 2011 til 2019. Lerøy Seafood Group ASA (LSG) er blant selskapene som mottar forhåndsvarselet. LSG vil bestemt avvise Kommisjonens anklager. LSG er dedikert til etterlevelse av konkurranselovgivningen og konkurrerer hele tiden hardt for å tilby kundene markedets beste produkter og betingelser. Forhåndsvarselet er ikke et endelig vedtak, og er utstedt som et ledd i det ordinære saksforløpet i en undersøkelsessak. Kommisjonens varsel gir kun uttrykk for en foreløpig vurdering. LSG har rett til å imøtegå varselet, og vil etter en nøye gjennomgang gi sine merknader til Kommisjonen. Selskapet har bistått Kommisjonen gjennom hele prosessen, og vil fortsette å samarbeide for å legge til rette for Kommisjonens videre arbeid. Det er vanlig at slike saker pågår i flere år. Det er derfor for tidlig å si om saken vil medføre sanksjoner eller andre negative konsekvenser for LSG, eller når saken vil få sin endelige konklusjon. Ettersom saken fortsatt pågår er det ikke mulig for selskapet å gi ytterligere informasjon.»

Mye kritikk

Det har de siste månedene vært mye støy rundt norsk sjømatbransje, med blant annet kritikk mot kvaliteten på fisken, og selskap som Salmar sin fremferd i Asia, der selskapet anklages for å ha kjent til smugling av fisk fra Vietnam til Kina.