Selskapene det gjelder er Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes.

Samtlige, utenom Cermaq og Bremnes, har tatt harde slag på børsen.

Rett før klokken 12 var Mowi ned 6 prosent, Salmar ned 4,5 prosent, mens Grieg Seafood var ned 6,7 prosent, skriver E24.

Kommisjonen frykter selskapene har utvekslet sensitive opplysninger knyttet til salgspris, volumer og produksjonskapasitet, samt andre faktorer som påvirker prissetting.

Mowi bekrefter at selskapet har mottatt innsigelsen fra EU-kommisjonen etter inspeksjoner av en rekke norske lakseselskaper i februar 2019.

«Mowi bestrider kommisjonens foreløpige syn og karakteristikkene om den påståtte oppførselen i markedet for norsk oppdrettslaks og tror sterkt på at det ikke har vært noe brudd på konkurransereglene», skriver selskapet i en melding.