Til sammen utgjør kundemassen mer enn 200 000 kontorbrukere. Satsingen har internasjonale ambisjoner, melder selskapene i en pressemelding.

Det nye selskapet skal videreutvikle en digital plattform som knytter sammen en rekke ulike kontortjenester og tekniske løsninger.

– En felles utfordring i vår bransje er liten grad av standardisering av tekniske systemer i byggene. Det gjør det vanskelig å ta i bruk og skalere nye tekniske løsninger som kan bidra til bedre kundeopplevelser, miljøtiltak eller driftsforbedringer på en kostnadseffektiv måte. Aktørene i eiendomsbransjen er derfor tjent med å jobbe sammen for å utvikle noen felles standarder, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Uten navn

Teknologiselskapet, som foreløpig ikke har et navn, henvender seg til tre målgrupper: kontorbrukere, leietakere og gårdeiere selv. For kontorbrukerne vil plattformen tilby de best brukte digitale tjenestene i et kontorbygg. Eksempler på dette er besøksregistering, digitale adgangskort, møteromsbooking og betaling i kantine, som er utviklet i selve plattformen.

– Løsningen inneholder også innebygget funksjonalitet for å samle inn data fra sensorer i byggene som gjennom å koble opp mot driftsanleggene kan bidra til å sikre et godt innemiljø samtidig som byggene driftes mest mulig energieffektivt, sier Truls Nergaard, CEO i Storebrand Eiendom.

Plattformen vil fortløpende rulles ut på Storebrand Eiendom, Malling og ytterligere av Entra sine bygg, samtidig som den videreutvikles i takt med nye behov.