Med bakgrunn i Norges Bank sin beslutning om å øke styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, har Sparebank 1 SMN besluttet å øke rentene på lån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.

– På tross av relativt hyppige renteøkninger, er det fortsatt økende inflasjon i Norge. At Norges Bank nå valgte en dobbel renteøkning og en høyning av rentebanen, understreker alvoret i en presset norsk økonomi. De aller fleste husholdningene tåler fremdeles rentenivået vi har nå, men vi oppfordrer kunder som får utfordringer til å ta kontakt med banken, sier Nelly Maske, konserndirektør for Privatmarked i Sparebank 1 SMN i en børs- og pressemelding mandag.

Kunder som nå får renteendring, vil i løpet av de nærmeste dagene motta informasjon om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 9. august 2023 og for nye lån fra 29. juni 2023 Det er mulighet for variasjoner i renteendringen til enkelte kundegrupper.

Tidligere mandag ble det kjent at DNB, som første større norske bank, også økte renta.