– Vi skal bygge landet på nytt med digitalisering som verktøy. Digitaliseringen berører hele samfunnet og er først og fremst en mulighet til å gjøre livene våre enklere og bedre, finne svar på store samfunnsutfordringer og skape nye jobber.

Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Tung, som fra 1. januar 2024 blir leder for landets første nye departementet på nærmere 20 år.

Statsrådens portefølje vil ifølge en pressemelding fra regjeringen omfatte alt fra utbygging av bredbånd og mobilnett til tillitsreformen i offentlig sektor.

Ett av oppdragene til departementet blir å se teknologiutvikling, forvaltningspolitikk og arbeidsgiverpolitikk i sammenheng for å skape en mer effektiv offentlig sektor.

– Staten, fylkene og kommunene er helt avhengig av å kunne kommunisere tett. Det dreier seg både om tilgang til effektive offentlige tjenester og om demokratisk deltakelse. Og når vi nå må få mer ut av hver krone vi bruker, kan digitalisering frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene, sier Tung i pressemeldingen.

Hun legger til at regulering, utvikling og bruk av kunstig intelligens også vil bli et fokus i departementets arbeid.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet opprettes med tre fagavdelinger og rundt 170 ansatte som fram til nå har vært underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.