Den siste uka har demonstranter og aksjonister demonstrert mot vindturbinene på Storheia og Roan, som Fosen Vind har i sin portefølje. De vil ha revet vindkraftverkene på Roan og Storheia på Fosen, etter at en høyesterettsdom slo fast at vindturbinene ødelegger beiteområdene til reinsdriften for Fosen-samene.

Om demonstrantene og aksjonistene får viljen sin, og får gjennomslag for riving av vindturbinene, kan strømmen i Midt-Norge bli dyrere.

Rådgivningsselskapet Afry anslår at en eventuell rivning vil kunne øke kraftprisen i prisområde NO3 med ti øre kilowattimen i snitt de neste tre årene. Dette er noe høyere enn tidligere anslag fra andre analysemiljøer.

Dette vil i så fall øke den årlige strømregningen med om lag 2.500 kroner, eller en månedlig prisøkning på drøye 200 kroner, for en husholdning i Midt-Norge med årsforbruk på 25.000 kilowattimer, ifølge samme selskap.

– Helt isolert sett så anslår vi at dette vil øke prisen i prisområdet NO3 med cirka 10 øre kilowattimen til og med 2026. Deretter reduseres effekten noe, og da er man nede på 3–4 øre kilowattimen høyere priser enn det de ellers ville vært. Vi ser at det å fjerne vindkraftverkene vil ha en effekt også lenger nord, og vil gi kanskje 7–8 øre dyrere strøm i Nord-Norge. Lenger sør i landet vil det derimot ha veldig lite effekt, sier leder Kathrine Stene Bakke, i Afry Management Consulting til E24.