En gjennomsnittshusholdning måtte ut med 270 095 kroner for å eie og bo i sin egen bolig i hovedstaden. Det viser Huseiernes bokostnadsindeks. Den er basert på hva det koster å bo i en vanlig enebolig.

Nabokommunene Bærum og Nesodden var de nest dyreste å bo i. Der var gjennomsnittskostnadene henholdsvis 248 739 kroner og 226 607 kroner.

Den eneste kommunen av de ti dyreste i landet som ikke er i Oslo-regionen, er Hvaler. Der var bokostnadene i gjennomsnitt på 202 845 kroner.

På landsbasis var gjennomsnittet for bokostnader på 180 000 kroner, opp 23 prosent fra i fjor. Ifølge indeksen blir tallene neste år rett i overkant av 200 000 kroner.

– Veldig dyrt

Bokostnadsindeksen inkluderer kostnader som eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

– Det er blitt veldig dyrt å eie egen bolig. Kostnadene er skyhøye. Det er grenser for hva husholdningene kan klare. Vi frykter de høye bokostnadene vil true den norske boligmodellen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Også i Trøndelag har kostnadene for å bo økt mye det siste året - deriblant i Trondheim, der bokostnadene har økt med over 40 000 kroner det siste året.

  • Bokostnader i Trondheim kommune i 2023 oppgis nå å være 188 791 kroner. Det er en økning på 28,9 prosent.

  • Kommunale avgifter beløper seg til 12 029 kroner, opp fra 10 350 kroner i 2022.

  • Rentekostnadene for å bo i Trondheim beløper seg nå til 102 379 kroner, som er en kraftig økning fra 59 317 kroner i 2022.

  • Energikostnadene er oppgitt til å være 21 469 kroner, kun en liten økning fra 2022.

  • Forsikring i Trondheim koster nå 8479 kroner.

  • Vedlikeholdsutgifter, reparasjoner og oppussing, anslås nå til 36 535 kroner.

  • Eiendomsskatt i Trondheim er nå på 7900 kroner.

Finn frem til din kommune her!

Malvik nærmer seg Trondheim

Her er hovedtallene for noen andre kommuner i Trøndelag (økning fra 2022 i parentes):

Malvik: 173 697 kroner (opp 26,7 prosent)

Skaun: 169 394 kroner (opp 23,8 prosent)

Melhus: 162 463 kroner (opp 21,5 prosent)

Stjørdal: 158 065 kroner (opp 24,0 prosent)

Levanger: 141 750 kroner (opp 18,9 prosent)

Oppdal: 139 354 kroner (opp 19,2 prosent)

Frøya: 138 509 kroner (opp 16,9 prosent)

Heim: 137 767 kroner (opp 18,6 prosent)

Orkland: 136 849 kroner (opp 18,9 prosent)

Steinkjer: 136 318 kroner (opp 21,6 prosent)

Ørland: 135 742 kroner (opp 19,8 prosent)

Selbu: 135 700 kroner (opp 16,2 prosent)

Verdal: 135 564 kroner (opp 17,2 prosent)

Hitra: 135 158 kroner (opp 16,7 prosent)

Namsos: 134 860 kroner (opp 16,5 prosent)

Indre Fosen: 133 216 kroner (opp 14,4 prosent)

Lierne: 132 576 kroner (opp 14,2 prosent)

Rindal: 132 439 kroner (opp 14,3 prosent)

Røros: 131 926 kroner (opp 12,2 prosent)

Tydal: 130 639 kroner (opp 13,6 prosent)

Midtre Gauldal: 130 340 kroner (opp 14,8 prosent)

Åfjord: 128 601 kroner (opp 15,1 prosent)

Rennebu: 127 518 kroner (opp 14,7 prosent)

Meråker: 127 063 kroner (opp 16,6 prosent)