Tidligere NTNU-rektor Anne Borg er igjen blitt professor i fysikk ved NTNU. Det bekrefter direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, i en tekstmelding til nettavisa Khrono. Til Khrono skriver han at den tidligere rektoren «har fått brev om organisatorisk tilknytning til Institutt for fysikk, som hun har hatt permisjon fra».

Borg går inn i stillingen med en årslønn tett oppunder 1,5 millioner kroner. Det er drøyt 300 000 kroner mindre enn hun hadde som rektor, i følge Khrono. Det presiseres fra NTNU at Borg har rett til faglig oppdatering/forskningstermin i tråd med NTNUs praksis for åremålsledere og regelverket for det som heter forskningstermin.

Forskningsterminen er i følge Khrono en periode med fri fra ordinære oppgaver vitenskapelig ansatte har, for å oppdatere seg på hva som har skjedd i sitt fagfelt i perioden en har vært leder. Anne Borg har ikke svart på Khronos henvendelser.

Kritiserte NTNU-forskere

Hennes nye sjef, instituttleder Erik Wahlström, sier til Khrono at det ikke foreligger noen avtale om hvor lang den tidligere NTNU-rektorens forskningstermin blir. Borg gikk av som NTNU-rektor før jul etter at hun kritiserte to NTNU-forskere for ordbruken i en artikkel om kjernekraft, i et innlegg som ble trykket i avisa i Dagens Næringsliv.

LES INNLEGGET I DN HER: Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur

NTNU-rektor Borg reagerte den gang på at forskerne brukte begreper som «bestillingsverk» og «partsinnlegg», om en kjernekraftrapport bestilt av NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge. Det førte til en diskusjon om den akademiske ytringsfriheten ved NTNU.

Etter hvert som det ble klart at Borg hadde hatt tett kontakt med direktøren i Norsk Industri, og også sendt innlegget til ham for gjennomlesning før det gikk i trykken, ble debatten også et spørsmål om hvor tette koblinger akademia og næringsliv kan og bør ha.