Til tross for rekordhøy omsetning for Kjeldsberg Kaffebrenneri, som økte inntektene med nesten 40 prosent i 2022, endte kaffeprodusenten i underskudd for første gang siden 2013.

– Omsetningsmessig er dette det beste året vi noen gang har hatt, men dette har vært veldig prisdrevet, sier Jan Erik Glimsholt, adm. direktør i Kjeldsberg Kaffebrenneri, til MN24, og utdyper at rekordomsetningen primært skyldes betydelige prisøkninger gjennom 2022.

– Vi har hatt sju–åtte år med veldig gode resultater, men så ble vi møtt med økte kostnader og en svekket norsk krone, sier Glimsholt.

– Råkaffeprisen til værs

Syndebukken var råvarekostnadene. Prisen på råkaffe doblet seg seg på de internasjonale råvarebørsene i løpet av 2021, og de høye prisene holdte seg stabile ut mesteparten av 2022.

– Råvarekostnadene har jo gått til værs. Dette var helt avgjørende for årsresultatet. Råvarepris var i 2021 på circa 25 kr/kg på råvarebørsen og i 2022 circa 50 kr/kg. I tillegg har jo øvrige kostnader også økt betydelig; transport, energi og emballasje for å nevne noe.

– Det er viktig å presisere at vi er tro mot våre kvalitetsstandarder, slik at kunden alltid får en vare av høy kvalitet. All vår kaffe er sertifisert, og sertifisert kaffe har steget mer i pris enn usertifisert kaffe.

Kjeldsberg Kaffebrenneri (i NOK)20222021
Driftsinntekter190 025 353136 163 446
Varekostnad142 332 45179 372 898
Andre driftskostnader50 292 49445 923 851
Driftsresultat-2 599 59210 866 697
Resultat etter skatt-2 705 1887 961 289

– Utfordrende med svak krone

Selv tror Glimsholt at situasjonen i bransjen vil bedre seg med tiden.

– Mye av dette skyldes forsinkelser på økningene i salgsprisen som vi har kunne gjort ut til markedet, i forhold til prisøkninger på råvarene. Dette vil nok balansere seg ut med tiden.

– Hvordan ser fremtiden ut for selskapet?

– Vi styrer mot et hyggeligere resultat i 2023, men det er jo stor usikkerhet rundt prisutviklingen på råkaffe og ikke minst norsk krone i forhold til amerikansk dollar, da all råkaffe kjøpes i dollar. En svak norsk krone er en stor utfordring for oss.

– Hvilken effekt vil dette få på utsalgsprisene i dagligvarebutikkene fremover?

– Vi forventer at prisene nå har nådd en topp. Slik det nå ser ut forventer vi fallende råvarepriser fremover.

Gjeldsbyks og stappfulle varelager

Selv om prisene på kaffe doblet seg, stoppet ikke dette selskapet i å fylle opp varelageret. Tvert imot; varelageret doblet seg i verdi fra 27 til 50 millioner kroner.

– Økningen skyldes i hovedsak at økte råkaffepriser, men vi har også tatt inn noe større volum gjennom året, sier Glimsholt.

– Det var en konsekvens av situasjonen vi var i, i forhold til pandemien og container-mangel. Det viktigste for oss er å være leveringsdyktige, og vi var derfor nødt til å øke varelaget grunnet ustabil leveringssituasjon.

– Selskapets kortsiktige gjeld har også doblet seg på et år, hva skyldes det?

– Det er primært varegjeld som har økt, altså i forbindelse med innkjøp av råkaffe.

– Økningen er midlertidig, men vi ser for oss en høyere råkaffepris fremover enn hva vi hadde i 2021.