Torsdagens snittpris per kWh er 14,8 øre høyere enn onsdag og 1,12 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 2,14 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 59,4 øre høyere enn onsdag og 1,84 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,89 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 2,14 kroner, dekkes 1,3 kroner.

Minsteprisen blir på 87,8 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Ny ordning

Strømprisen torsdag skal være årets høyeste. Forrige årsrekord var 6.mars med 1,35 kroner per kWh, viser MN24/Adresseavisens undersøkelser.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!

I høst har trønderske strømpriser gått fra minus til over én krone per kilowattime på det meste, men en ny strømstøtteordning dekker nå flere av pristoppene.

I den gamle ordningen måtte den gjennomsnittlige strømprisen ligge over 70 øre per kilowattime for hele måneden, før moms og andre avgifter, for at støtteordningen skulle slå inn.

Fra og med september i år er derimot strømstøtteordningen endret. Nå skal det gis støtte for alle enkelttimer der markedsprisen går over 70 øre per kilowattime før moms, eller 87,5 øre etter moms.