Oppdraget er en del av EUs satsning på en digital omstilling, behovet for teknologiforståelse og sikring av digitale verdikjeder i næringsliv og befolkning, melder Secure Practice i en pressemelding. Secure Practice teller 18 ansatte.

Teknologiselskapet Secure Practice fra Trondheim vant i sommer fram med et løsningsforslag til EU, basert på internasjonalisering av deres skytjenester for kompetanseutvikling innen digital sikkerhet.

Støtten på de 29 millionene, altså 2,5 millioner euro fra EU, skal bidra til å skalere selskapets tjenester ut i Europa. Mer enn 500 virksomheter bruker allerede skytjenester fra Secure Practice, og nå skal rekkevidden økes, opplyser selskapet.

Høyt på agendaen

– Cybersikkerhet har med rette kommet høyt på agendaen, og behovet for digital sikkerhet øker på alle nivåer i samfunnet. Alt fra dagligdagse svindelforsøk til avanserte angrep som rammer stat og departementer utfordrer oss på nye måter. Særlig fordi digital sikkerhet nå er kompetanse som alle, både virksomheter og borgere, må ha på plass, forteller Erlend Andreas Gjære, daglig leder og medgründer av Secure Practice.

Målet med tildelingen fra EU til Secure Practice er tredelt: Beskytte borgere og virksomheter, øke konkurranseevnene til europeiske cybersikkerhetsindustri og skape arbeidsplasser i Europa. Slik sett håper EU også på å redusere vår totale avhengighet til andre markeder, opplyses det i pressemeldingen.

Selskapets skytjenester hjelper folk med sikker digital atferd i hverdagen. Dette er nettskybaserte programvaretjenester for cybersikkerhet med særlig fokus på den menneskelige siden av sikkerhetsarbeidet i virksomheter. Det innebærer blant annet analyse av mistenkelig e-post.

EU satser

EU har satt av til sammen 7,5 milliarder euro til Digital Europa-programmet, for å gjennomføre “den digitale omstillingen av Europa” fram mot 2027. Pengene tildeles prosjekter innen temaene tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avansert digital kompetanse og utrulling av digital teknologi i næringslivet og offentlig sektor. Secure Practice er den første norske virksomheten som mottar støtte gjennom Digital Europe, opplyser selskapet.