Rehabiliteringen skal sikre utnyttelse av vannfallsenergi for produksjon av fornybar, elektrisk energi i nærliggende vannkraftverk, melder AF Gruppen selv i en pressemelding.

Nesjøen er inntaksmagasin til Vessingfoss kraftverk og har utløp i Vessingsjø. Vessingsjø er videre inntaksmagasin for Nea Kraftverk. Kraftverkene produserer elektrisk energi ved å utnytte vanntrykket fra dammen.

Krav i forskrift

Rehabiliteringen utføres for at dammen skal tilfredsstille krav i det som heter damsikkerhetsforskriften. Arbeidene i Tydal vil blant annet omfatte bygging av ny tappetunnel, drift av steinbrudd og annet arbeid i oppstrøms damskråning, melder entreprenørselskapet.

Avtalen har en verdi på ca. 235 millioner kroner, og arbeidene skal pågå fra 2022 til høsten 2025.

- AF Gruppen satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange vannkraftprosjekter i Norge. Vi ser frem til videre samarbeid med Statkraft Energi og gleder oss til å komme i gang med rehabilitering av Nesjødammen, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.