Det melder det trondheimsbaserte mediekonsernet i en børs- og pressemelding onsdag morgen.

Polaris Media rapporterer et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 37 millioner kroner i første kvartal 2024. Resultatet er 17 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av betydelige kostnadsreduksjoner og inntektsvekst fra digitale abonnement, melder konsernet. Brukerinntektene økte med fire prosent i kvartalet, drevet av en vekst på 28 prosent i digitale abonnementsinntekter.

Den digitale veksten kompenserte for fortsatt nedgang i papirbaserte inntekter. Antall digitale abonnement var 393 000 ved kvartalets slutt, en økning på 18 prosent fra samme periode i fjor. Heldigitale abonnement utgjør nå 64 prosent av konsernets samlede abonnementsmasse på 611 000, melder konsernet.

– Gledelig

- Mediehusene våre har en sterk digital utvikling. I 2023 økte de digitale abonnementsinntektene med 17 prosent, og det er gledelig å konstatere at veksten økte til 28 prosent i årets første kvartal. Veksten i antall digitale abonnement gjør at vi også har vekst i den samlede abonnementsmassen, til tross for at færre abonnerer på papiravisen, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Flere av mediehusene i Polaris Media har nylig fått utmerkelser for sitt redaksjonelle arbeid. Göteborgs-Posten mottok i april pris fra den internasjonale bransjeorganisasjonen INMA for sin podcast «Hennes namn var», mens Adresseavisen ble tildelt Skup-diplom for sin artikkelserie «Milliardæren». Adresseavisen har nylig også vunnet flere priser for podcasten «Rått parti». Fædrelandsvennen fikk utmerkelsen «Årets Mediehus 2023» av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i begynnelsen av mai.

- Vi er stolte over at mediehusene våre blir anerkjent med disse prestisjetunge prisene. Utmerkelsene er en bekreftelse på at redaksjonene våre leverer meget godt på samfunnsoppdraget. Den gode veksten vi har i abonnementsinntekter hadde ikke vært mulig uten kvalitetsjournalistikk som engasjerer leserne, sier Koch.

Annonsemarkedet er situasjonen mer krevende. Polaris Medias annonseinntekter endte 11 prosent lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen skyldes svikt i papirbaserte annonseinntekter, som falt med 23 prosent. Digitale annonseinntekter utviklet seg bedre og vokste med fire prosent.

- Annonsemarkedet er fortsatt krevende både i Norge og Sverige, og dette ser ut til å vedvare inntil de makroøkonomiske forholdene bedrer seg, kommenterer Per Axel Koch. R

Polaris Medias driftskostnader i første kvartal endte seks prosent lavere enn samme periode i fjor. Konsernet iverksatte i 2023 betydelige effektiviseringstiltak både i mediehusene, trykkeriene og distribusjonsvirksomheten.

Innsparinger

- Kostnadsreduksjonen i første kvartal er et resultat av de omfattende effektiviseringstiltakene vi gjennomførte i løpet av fjoråret. Dette var nødvendige grep for å kompensere for svikten i annonsemarkedet, lavere papirbaserte inntekter og det underliggende kostnadspresset, forklarer Koch. Konsernet forventer at tiltakene gir en samlet bruttobesparelse på 300 millioner kroner i helårseffekt fra 2025, sammenlignet med kostnadsbasen i 2022.

Effekten i 2024 vil være omtrent 250 millioner kroner, melder Polaris Media.

- Størsteparten av tiltakene ble gjennomført i fjor og gir tilnærmet full effekt i år. Enkelte tiltak er under gjennomføring nå i 2024. Det gjelder blant annet konsolideringen av våre to trykkerier i Midt-Norge, hvor driften ved trykkeriet Trondheim ble avviklet i mars i år. Kostnadseffektene av trykkerikonsolideringen vil realiseres gradvis fra og med andre kvartal, sier Koch. S

Det omtalte salget av den 9,9 prosent store andelen i Finn for 2,5 milliarder kroner gjennomføres i mai. Polaris Media blir Schibsteds fjerde største aksjonær med en eierandel på 3,4 prosent, og er berettiget til sin andel av Schibsteds annonserte ekstraordinære utbytte.

Betaler ned gjeld

Polaris Medias andel av utbyttet er omtrent 690 millioner kroner, hvorav 90 prosent forventes utbetalt i juni og resterende i tredje kvartal i år. Utbyttet vil bli benyttet til nedbetaling av konsernets langsiktige banklån på 629 millioner kroner.

- Vi er meget godt fornøyde med denne transaksjonen. Vi får vekslet en illikvid posisjon i Finn med fullt likvide børsnoterte aksjer i Schibsted, og vi nedbetaler bankgjelden vår. Dette gir oss en sterk finansiell fleksibilitet til videreutvikling av Polaris Media som mediekonsern, sier Per Axel Koch.

MN24 og samarbeidsavisene Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya, Hitra-Frøya, Innherred, Klæbuposten, Opp, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet er eid av Polaris Media, og ansatte i disse avisene kan eie aksjer i Polaris Media.