For 15 år siden ble det skutt omtrent like mange elg som hjort, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Da lå jaktutbyttet for elg og hjort på henholdsvis 35 600 og 35 700 dyr. Deretter fortsatte hjortestammen å øke, mens elgstammen har hatt motsatt utvikling. Og for første gang ble det i 2023 felt over dobbelt så mange hjort som elg, viser nye tall fra Staistisk Sentralbyrå (SSB). I alt ble det skutt 26 000 elg og 52 500 hjort under hjorteviltjakta i jaktåret 2023/2024.

Også denne gangen er Steinkjer på toppen av lista over kommunene i Norge der det ble skutt flest elg, selv om utbyttet har falt i flere år. I alt ble det felt 570 elg i trønderkommunen. Innlands-kommunen Trysil følger like etter, før Namsos på tredjeplass. Også Nærøysund og Lierne er på den norske jakttoppen.

Færre elg skutt

Det var likevel nedgang i antall felte elg i de fleste fylker. Troms og Finnmark hadde sammen med Oslo og Agder en liten økning, mens det var størst tilbakegang i jaktutbyttet i Trøndelag. På tre år er jaktutbyttet i Trøndelag redusert kraftig - fra litt over 8000 til 5600 dyr, melder SSB.

Kommunene med flest felte elg i jaktåret 2023/2024:

Foto: SSB

For hjortejakta er trenden motsatt, og for første gang ble det felt over dobbelt så mange hjort som elg. I alt ble det skutt 26 200 hjort i Vestland fylke i jaktåret 2023/24. Det er flere enn det totale fellingstallet for elg i hele landet. Blant kommunene er Sunnfjord i særklasse den største hjortekommunen målt i antall skutte dyr. Det ble i alt skutt 2 570 hjort i denne Vestlands-kommunen i løpet av jaktåret. Det er betydelig flere enn hos de neste på lista, som er Kvinnherad og Gulen.

Hjorten mer vanlig

Selv om Vestlandet og Sør-Trøndelag er kjerneområdet for hjort, har hjorten også gradvis blitt mer vanlig ellers i landet.

- I elgfylket Innlandet ble det skutt over 1700 hjort siste jaktår. Det er 700 flere enn for ti år siden. Den samme økende trenden ser vi i Viken, Agder og Vestfold og Telemark, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Trond A. Steinset til SSBs nettside.