Utbetalingen på hele 50,4 milliarder kroner er en økning på åtte prosent fra 2022, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Over halvparten av befolkningen i fylket fikk en eller flere utbetalinger fra Nav i løpet av fjoråret, og antall kroner utbetalt fra folketrygden økte dessuten markant i 2023.

Se tabell lenger ned over utbetalinger og antall mottakere i de trønderske kommunene!

– Hovedårsaken er økningen i ytelsesnivå. Grunnbeløpet i folketrygden økte med 6,4 prosent fra 2022 til 2023. Utbetalingen til alderspensjonister øker, siden det blir flere alderspensjonister. I tillegg ser vi at det i 2023 har vært en urovekkende økning i utbetalingene i sykepenger, til tross for at det et mål om å få ned sykefraværet. Noe av økninga i utbetalingene skyldes den generelle lønnsutviklinga, de fleste får full lønn når de er syke, men vi vet at tapte dagsverk på grunn av sykefraværet økte i de aller fleste fylkene, også hos oss, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Torbjørn Aas, regiondirektør i Nav Trøndelag. Foto: Nav

Til sammen fikk 249 611 trøndere en eller flere utbetalinger fra Nav i fjor, og det tilsvarer 52 prosent av befolkningen i fylket. Utbetalingene tilsvarer i gjennomsnitt 105 100 kroner til hver eneste innbygger.

Største utbetalingsposter

I gjennomsnitt fikk hver mottaker 202 000 kroner utbetalt i 2023, som er 17 000 kroner mer per innbygger fra 2022.

I fjor er første gang Nav betaler ut mer enn 50 milliarder kroner på ett år til personer bosatt i Trøndelag, opplyser Nav.

De største utbetalingspostene i Trøndelag i 2023 var:

Alderspensjon: 25 417 millioner kroner, ni prosent økning fra 2022 (samme økning som landssnittet)

Uføretrygd og yrkesskade: 10 813 millioner kroner, syv prosent økning fra 2022 (samme økning som landssnittet)

Sykepenger: 5544 millioner kroner, 17 prosent økning fra 2022 (landet øker med 16 prosent)

Arbeidsavklaringspenger: 3179 millioner kroner, seks prosent økning fra 2022 (landet øker med 10 prosent)

– Vi blir flere alderspensjoner i fylket hvert år framover, og det er forventet at utbetalingene til alderspensjon øker. Utviklingen vi ser i sykefravær og sykepengeutbetalingene er derimot overraskende. Vi er bekymret over denne økningen. Den er særlig stor i diagnosegruppen psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Hele årsaksbildet har vi ikke, men å jobbe enda mer målretta med sykefravær og trivsel på jobben er noe Nav har verktøy for. Blant annet er ABC for arbeidslivet lansert, og det er et psykososialt verktøy vi ønsker at flere virksomheter tar i bruk, sier Aas i pressemeldingen.

Med unntak av seks kommuner øker utbetalingene til sykepenger i alle kommuner.

Økning i mange kommuner

Utgiftene til alderspensjon øker i alle kommunene og aller mest i Tydal (+11 prosent) og Malvik (+10 prosent), melder Nav Trøndelag.

I alt mottok 19 prosent av befolkningen alderspensjon i løpet av året. Det tilsvarer 92 115 personer, en økning på 1569 personer fra 2022.

Blant familieytelsene var det en økning på 17 prosent i utbetaling av barnetrygd, mens det var en nedgang på fire prosent i utbetalingen av kontantstøtte. Til sammen ble det utbetalt 4034 millioner på posten foreldre og barn, en økning på åtte prosent fra 2022, opplyser Nav.

Trondheim er kommunen med lavest gjennomsnittlig utbetaling med 93 000 kroner per innbygger. Andelen av befolkningen som har fått utbetaling er også lavest i Trondheim, med 48 prosent.

Tydal er kommunen med høyest gjennomsnittlig utbetaling med 134 400 kroner per innbygger. Tydal er også kommunen med høyest andel av befolkningen som har fått utbetaling. 61 av prosent av kommunens innbyggere der har fått en eller flere utbetalinger fra Nav.

Det siste året har utbetalingene i følge Nav økt mest i Overhalla (+11 prosent), Leka (+10,5 prosent), samt Rennebu og Holtålen (+10,3 prosent).

UtbetaltPersoner i løpet av åretPersoner per måned
Utbetalt mill kr 2023Utbetalt mill kr 2022Utbetalt, endring fra året førAntall mottakere i løpet av åretAndel av befolkningÅrlig per mottaker krGj snitt antall personer per månedAndel av befolkningÅrlig per innbygger. Kr
I alt50 40746 3418,8%249 61152%202 000206 16943%105 100
Trondheim - Tråante19 79418 0889,4%101 25548%195 50082 28639%93 000
Steinkjer2 9932 7857,5%13 99558%213 90011 80049%125 000
Namsos - Nåavmesjenjaelmie1 8261 6669,6%8 49556%214 9007 12447%120 900
Frøya5555069,6%2 88353%192 5002 27442%102 900
Osen1171124,7%52358%223 60045550%129 800
Oppdal8337639,2%3 96354%210 1003 32845%113 300
Rennebu31228310,3%1 43758%217 3001 22149%125 400
Røros - Rossen6726237,9%3 17156%212 0002 71848%119 000
Holtålen26223710,3%1 19259%219 8001 03451%129 600
Midtre Gauldal6896329,1%3 46557%199 0002 84346%112 400
Melhus1 8101 6609,0%9 26253%195 4007 61244%103 800
Skaun8367659,2%4 34952%192 1003 62143%99 100
Malvik1 4091 2909,2%7 59152%185 6006 14242%95 700
Selbu4874498,4%2 34356%207 9001 98348%116 700
Tydal102957,7%46161%221 00040053%134 400
Meråker3132878,9%1 44559%216 6001 22950%127 900
Stjørdal2 7112 5058,2%13 28854%204 00011 06745%110 400
Frosta3242978,9%1 54959%208 9001 29249%123 300
Levanger2 2272 0478,8%10 94753%203 5009 11245%108 800
Verdal1 8031 6757,7%8 68658%207 6007 24548%119 700
Snåase - Snåsa2482307,8%1 16658%212 5001 01250%122 500
Lierne1511389,8%74758%202 70063349%116 700
Raarvihke - Røyrvik51476,8%24157%210 50020949%119 300
Namsskogan1031012,6%49760%207 90041950%124 300
Grong2812598,4%1 33658%210 5001 11749%122 300
Høylandet1361295,4%67254%203 00058147%110 500
Overhalla42238011,0%2 08654%202 2001 74745%108 800
Flatanger1411336,1%64258%219 70053849%128 000
Leka787110,5%35060%223 60028950%134 200
Inderøy7927298,7%3 80355%208 3003 20547%115 500
Indre Fosen1 2131 1426,2%5 84358%207 7004 90149%121 300
Heim7356827,7%3 43358%214 0002 96150%124 300
Hitra6075569,3%3 05558%198 8002 39345%114 700
Ørland1 2811 1996,9%5 94557%215 5005 02748%122 100
Åfjord5114796,5%2 43156%210 0002 07048%118 400
Orkland2 2182 0508,2%10 55456%210 2008 89448%118 600
Nærøysund1 1311 0329,6%5 39554%209 7004 43544%113 100
Rindal2312186,0%1 11557%207 00095349%117 500