Torsdagens snittpris per kWh er 32,8 øre høyere enn onsdag og 23,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 1,63 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 69,9 øre høyere enn onsdag og 72,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,25 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,63 kroner, dekkes 81,1 øre.

Minsteprisen blir på 60,4 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.

Her kan du sjekke Adresseavisens strømoversikt!