Driftsresultat før tap på utlån ble 822 millioner kroner i 2022, opp fra 614 millioner kroner i 2021. Avkastning på egenkapitalen ble 11,7 prosent, mot 10,3 prosent i 2021, melder BN Bank i en børs- og pressemelding onsdag.

Total utlånsportefølje har vokst med 5,3 milliarder kroner de siste 12 måneder, tilsvarende 10,2 prosent. I samme periode har innskuddene i banken vokst med 1,7 milliarder kroner, tilsvarende 7,6 prosent, melder banken videre.

– Historisk

- Den gode utviklingen fortsetter og tallene for 2022 viser at BN Bank lykkes med å realisere bankens strategi. Høy utlånsvekst, gode marginer og moderat kostnadsvekst har bidratt til forbedret resultat og avkastning sammenlignet med 2021 og i et historisk perspektiv for banken, sier administrerende direktør Svein Tore Samdal i BN Bank.

Bankens samlede utlånsvolum innen personmarked økte med 0,6 milliarder kroner siste kvartal. Samlet utlånsvolum innen bedriftsmarked økte med 1,0 milliard kroner. Utlånsveksten i 2022 for personmarked og bedriftsmarked var henholdsvis 10,0 prosent og 10,6 prosent.

For året 2022 økte innskuddsvolumet 1,7 milliarder kroner, eller 7,6 prosent.

Utfordrende

- Året 2022 har vært utfordrende på flere måter, med mye usikkerhet og betydelige endringer i rente- og marginbildet. Det er krevende å manøvrere under slike forhold, men banken er svært godt fornøyd med å kunne legge frem gode tall for både resultat- og balanseutvikling for 2022, sier Samdal.

Bankens inntekter ble altså 1127 millioner kroner i 2022, mot 899 millioner kroner i 2021. Økningen i inntekter er hovedsakelig en følge av høyere margininntekter, opplyser banken.

Driftskostnadene i BN Bank utgjorde 305 millioner kroner i 2022 (285 millioner kroner). Kostnadene utgjorde 27 prosent av sum inntekter (32 prosent).

Misligholdte og tapsutsatte lån i samlet utlånsportefølje utgjorde 0,31 prosent av brutto utlån per utgangen av 2022 (0,29 prosent). Tap på utlån ble 42 millioner kroner i 2022 (inntektsføring på 18 millioner kroner).

Samlet ga dette et resultat etter skatt for 2022 på 595 millioner kroner (478 millioner kroner), som igjen gir en egenkapitalavkastning på 11,7 prosent (10,3 prosent).