Nesten all sykehusbehandling og mange andre helsetjenester er et offentlig anliggende i Norge.

En annen del av Norge er imidlertid storeier i den globale, private helseindustrien. Norge er en gigant i privat helse, men det er utenfor landets grenser.

Kommentarartikkel: Helseplattformen er kommet for å bli.

Underskudd uten Oljefondet

Statsbudsjettet i Norge ville gått med underskudd hvis det ikke var for inntektene fra Oljefondet. 410 av de 1883 milliardene som brukes over statsbudsjettet i 2024 kommer fra Oljefondet. Dette er i stor grad utbytte og salgsgevinster fra aksjer i utenlandske selskaper.

1,2 billion kroner

Oljefondet har investert 1242 milliarder kroner i utenlandske selskaper som driver med helsevirksomhet. Tallet skrives med 13 siffer. På en alternativ tellemåte er investeringene verdt 1,2 billion kroner. Dette var verdien ved utgangen av 2023. Oljefondet heter egentlig Statens pensjonsfond utland.

Informasjonen om Oljefondets investeringer er hentet fra Oljefondets hjemmeside.

St. Olavs hospital er som de andre største sykehusene i Norge, eid av staten. Foto: Mariann Dybdahl

Helse-aksjer

Vi fortsetter denne artikkelen med milliarder, som er den vanlige måten å telle de enorme verdiene som er gjort om fra inntekter fra olje og gass, til investeringer i form av aksjer, obligasjoner og fast eiendom rundt om i verden, men ikke i Norge.

Investeringer i aksjer utgjør nesten 70 prosent av den samlede verdien av Oljefondet. Aksjeinvesteringene er delt inn i elleve bransjer, der helse er den ene. Investeringene i helse er fordelt på 841 selskaper i 40 land.

Om utvidelse av det omstridte IT-systemet Helseplattformen: Galskap å rulle ut systemet nå.

Deleier i private sykehus

Noen av de største enkeltinvesteringene er i USA. Oljefondet er deleier i aksjeselskapene som står bak alle de tre største sykehuskjedene i USA. Disse driver til sammen nesten 600 sykehus og flere tusen behandlingssteder. Disse selskapene er børsnoterte virksomheter som har private eiere.

Verdens største sykehuseier

Den aller største av de amerikanske sykehuskjedene er HCA Healthcare, med hovedkontor i Nashville i delstaten Tennessee.

HCA har 294 000 ansatte, driver 216 sykehus og har i alt 2200 behandlingsteder. HCA driver virksomhet i Storbritannia og i 20 delstater i USA.

HCA Healthcare regnes som verdens største sykehuseier. Markedsverdien i norske kroner er 780 milliarder kroner.

I 2018 feiret HCA Healthcare, verdens største sykehuseier, 50 år som bedrift ved å ringe i den berømte klokken på New York-børsen New York Stock Exchange. Foto: Richard Drew, AP

Oljefondet eier 0,83 prosent av aksjene i HCA. Disse aksjene er i dag verdt nesten 6,3 milliarder norske kroner. Ifølge CNN Business er det norske Oljefondet akkurat nå den 18. største eieren i HCA Healthcare.

Dette er nummer to og tre

Universal Health Services regnes som USAs nest største sykehuskjede. Selskapet har 181 sykehus og til sammen 400 behandlingssteder. Den norske stat er via Oljefondet lastet med aksjer også i dette børsnoterte selskapet, men er ikke blant de største eierne.

Oljefondet er medeier også i den tredje største av de amerikanske sykehuskjedene, Encompass Health Corporation. Denne kjeden driver 163 sykehus. Her eier Oljefondet 0,99 prosent av aksjene.

Oljefondets tredje største

Sykehusdrift er imidlertid bare en del av den private helseindustrien. Oljefondet er en av de største investorene i den amerikanske bedriften United Health Group Inc.

Dette børsnoterte selskapet er blant annet en gigant innen helseforsikring. Oljefondets eierandel på 1,03 prosent av aksjene i United HealthGroup var ved utgangen av 2022 verdt 58 milliarder kroner. Ifølge CNN Business er det norske Oljefondet i øyeblikket den 16. største eieren i United Health Group.

Dette er den tredje største av Oljefondets 898 investeringer i helse.

Norge låner penger til sykehuskjede

Foruten investeringer i aksjer, eier Oljefondet også obligasjoner, det vil si lån, til privateide og børsnoterte helsekonsern. Blant andre, eier Oljefondet obligasjoner i den California-baserte sykehuskjeden Kaiser Foundation Hospitals for nær 1,2 milliarder kroner. Dette regnes i USA som en liten sykehuskjede, med kun 40 sykehus.

Via denne lenken til Oljefondets hjemmeside, kan du se Oljefondets investeringer i helse-aksjer. Velg sektoren «Health care».

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

– Et paradoks

– Det kan jo synes som et paradoks at vi har valgt nesten utelukkende et offentlig og altså ikke-kommersielt helsevesen i Norge, samtidig som vi investerer i helsevirksomhet i andre land, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1-gruppen.

- Vi kunne lære av dem

Elisabeth Holvik sier at Norge som investor ikke bare burde nøye seg med å tjene penger på private helsebedrifter.

– Vi kunne også utnyttet den innsikt de vinner til å lære og til å effektivisere det norske helsevesen.

– Eneste vei til mer velstand

Holvik understreker at kunnskap er helt avgjørende og viktigere enn mange er klar over.

– Over tid er den eneste bærekraftige vei til mer velstand vekst i produktivitet. De siste tiårene har Norge hatt en svakere vekst i produktivitet enn våre handelspartnere. En forklaring på denne negative utviklingen er at en stadig større del av økonomien er i offentlig regi. Fra forskning vet vi at produktivitetsveksten er betydelig svakere i offentlig sektor enn i privat, sier Holvik.

Ikke løpe fortere

Sjeføkonomen understreker at økt produktivitet ikke handler om at de ansatte skal løpe fortere.

– Men vi må ta i bruk ny teknologi, endre måter å organisere arbeid på, og ikke minst måle resultater av innsats, sier Holvik.

– Teknologiutvikling og innovasjon er aller sterkest i markeder som er åpne for internasjonal konkurranse. Det kan tenkes at en delvis privatisering av enkelte deler av helsesektoren her hjemme vil tvinge seg frem en gang i fremtiden. Med mindre det offentlige greier å tilby nok kapasitet og god nok kvalitet, sier Elisabeth Holvik.